Υπάρχει ένας κανόνας που λέει πως εάν δεν γνωρίζετε την διαφορά managed - unmanaged server τότε κατά πάσα πιθανότητα χρειάζεστε managed server...

Σε γενικές γραμμές, σε ένα unmanaged σύστημα , είμαστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση  του υλικού, να εγκαταστήσουμε  το λειτουργικό σύστημα   καθώς  και την συντήρηση του δικτύου και του hardware. Διεργασίες όπως εγκατάσταση scripts και λογισμικού, την αντιμετώπιση προβλημάτων και ρύθμισης παραμέτρων, τη θέσπιση κανόνων τείχους προστασίας, το backup των αρχείων  κ.λπ. είναι όλα στην υπευθυνότητα  του πελάτη , ο οποίος και έχει πλήρη πρόσβαση στο server του. Σε περίπτωση που ένα Unmanaged σύστημα παρουσιάζει πρόβλημα που δεν οφείλετε στο δίκτυο ή στην hardware υποδομή  και δεν μπορεί να λυθεί από τον πελάτη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Remote Hands  G-Care