Η υπηρεσια Remote Hands G-Care αφορά μόνο unmanaged vps και dedicated servers

Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει κάποιο από τα Unmanaged πακέτα μας και έχετε κάποιο πρόβλημα που δεβ αφορά φυσικά το hardware ή την δικτυακή υποδομή τότε μπορείτε να ζητήσετε την βοήθεια των τεχνικών της Greek Hosting ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το κόστος είναι 25€ / ώρα και η πρώτη ώρα προπληρώνετε άμεσα. Φυσικά πρώτα θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να δούμε την φύση του προβλήματος