Μερικά σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να ελεγχθούν για τη βελτίωση της απόδοσης της σελίδας είναι:

 1. Ενεργοποίηση cache:
  Η μη χρήση cache στην ιστοσελίδα έχει νόημα μόνο όταν γίνεται ενεργά ανάπτυξή της, όπως αλλαγές στον κώδικα, την εμφάνιση ή το περιεχόμενο όπου η cache δυσκολεύει τις διαδικασίες, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κι εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα με την ίδια την ιστοσελίδα, η cache πρέπει να είναι ενεργή. Γενικότερα η cache μειώνει σημαντικά τη χρήση πόρων της ιστοσελίδας και εξυπηρετεί πολύ πιο γρήγορα από την πλήρη εκτέλεση του κώδικα στο server.
 2. Πρόσθετα
  Για τα περισσότερα CMS υπάρχουν χιλιάδες plugins διαθέσιμα, η χρήση μεγάλου αριθμού πρόσθετων εκτός από τα πιθανά θέματα ασφαλείας, επιβαρύνει την ιστοσελίδα ως προς τους χρόνους φόρτωσής της καθώς σχεδόν όλα τα πρόσθετα έχουν τα δικά τους ερωτήματα στη βάση, τα δικά τους scripts που πρέπει να εκτελεστούν κλπ. Η χρήση λίγων και καλογραμμένων πρόσθετων διευκολύνει τη συντήρηση της ιστοσελίδας και βελτιώνει την απόδοσή της.
 3. Επιθέσεις
  Ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων δεν αποθηκεύονται ή δεν γίνεται να αποθηκευτούν στην cache, τέτοιες λειτουργίες είναι η αναζήτηση στην ιστοσελίδα, η εγγραφή/σύνδεση χρήστη, η προσθήκη σχολίου σε άρθρο κλπ. Αν η ιστοσελίδα εμφανίζει καθυστερήσεις υπάρχει πιθανότητα κάποιος εξωτερικός χρήστης ή πρόγραμμα να "επιτίθεται" σε μία τέτοια λειτουργία. Η χρήση captcha όπου είναι εφικτό αποτρέπει την αυτοματοποιημένη χρήση της ιστοσελίδας.
 4. Βάση δεδομένων
  Η βάση δεδομένων αποτελεί μία από τις πιο αργές υπηρεσίες σε ένα server, είναι ένας κοινόχρηστος πόρος ο οποίος χρησιμοποιεί έντονα τον συγκριτικά αργό σκληρό δίσκο του server. Κάθε ιστοσελίδα λειτουργεί διαφορετικά ως προς τη χρήση της βάσης δεδομένων αλλά τα περισσότερα CMS έχουν λειτουργίες αποσφαλμάτωσης (debugging) όπου αναφέρονται ή καταγράφονται τα ερωτήματα που εκτελούνται σε κάθε συγκεκριμένη σελίδα. Μεγάλο πλήθος ερωτημάτων ή ερωτήματα που ανακτούν μεγάλο όγκο δεδομένων είναι αναμενόμενο να καθυστερήσουν τη φόρτωση της ιστοσελίδας. Εφόσον εντοπιστούν τα ερωτήματα και η αιτία πρόκλησής τους (πρόσθετο / ρύθμιση) θα πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει αποδοτικότερος τρόπος για την υλοποίησή τους. Αν η αιτία είναι κάποιο πρόσθετο τότε μπορεί δοκιμαστικά να απενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί κάποιο εναλλακτικό. Αν η αιτία είναι εσωτερική λειτουργία της ιστοσελίδας τότε θα πρέπει να εκτιμηθεί η αναγκαιότητα της λειτουργίας σε σχέση με την ταχύτητα της ιστοσελίδας.
 5. Εξωτερικές πηγές
  Ορισμένες ιστοσελίδες αντλούν εξωτερικό περιεχόμενο μέσω του κώδικά τους, δηλαδή ο server κατεβάζει δεδομένα από κάποιον άλλο server, ο κώδικας php τα ενσωματώνει στην html και τα στέλνει στον επισκέπτη, ανάλογα με την ταχύτητα του εξωτερικού server θα καθυστερήσει ανάλογα και η ιστοσελίδα και μάλιστα χωρίς να φαίνεται κάτι ύποπτο από το μέρος του server.