Τα βήματα για να αφαιρέσετε Apache και να εγκαταστήσετε Nginx είναι :

 1.     Τερματίστε τη λειτουργία του Apache με την εντολή /etc /init.d/ httpd stop ? service httpd off ( για RHEL ή CentOS ) , ή / etc/init.d/apache2 stop ? Update- rc.d apache2 remove ( στο Debian ) .  
 2.   Εγκαταστήστε Nginx με την εντολή yum install nginx ( για RHEL ή CentOS ) ή apt - get install nginx ( στο Debian ) 
 3.  Ξεκινήστε τον server Nginx με την εντολή /etc/init.d/nginx start
 4. Εγκαταστήστε Nginx plugin Virtualmin με την εντολή yum install wbm-virtualmin-nginx wbm-virtualmin-nginx-ssl (on RHEL or CentOS) or apt-get install webmin-virtualmin-nginx webmin-virtualmin-nginx-ssl (on Debian).

Μόλις γίνει αυτό , μπορείτε να ρυθμίσετε το Virtualmin  ως εξής :

 1.     Είσοδος στο Virtualmin ως root , πάμε  στο Webmin - > Servers - > Nginx Webserver και βεβαιωθείτε ότι Nginx και τα αρχεία διαμόρφωσης του βρίσκονται εκεί .   
 2.  Αν όχι , κάντε κλικ στο σύνδεσμο module Config και να ορίσετε τα config και command paths  σωστά.
 3.  Επιστροφή στην Virtualmin , και πηγαίνετε στο System Settings -> Features and Plugins
 4.   ξετσεκάρετε τα  "Apache website" , "SSL website" and "DAV Login", "Mailman", "Protected web directories", "AWstats reporting" and "Subversion repositories"
 5.  Επιλέξτε  τα "Nginx website " και " website Nginx SSL " και κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" . 
 6. Αν το Virtualmin αναφέρει ότι κάποια άλλα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς Apache , πάμε πίσω και τα ξετσεκάρουμε και αυτά.  
 7. Πηγαίνετε στη σελίδα System Information και κάντε κλικ στο κουμπί Refresh system information στην πάνω δεξιά γωνία. 
 8. Βεβαιωθείτε ότι Nginx τρέχει  στην ενότητα " Status" .