ελληνικά στο pdf του joomla - virtuemart για joomla 2.5

Για να μπορέσετε να βλέπετε σωστά τα ελληνικά όταν πατάτε στο Pdf του  virtuemart ή στο joomla  και να μην σας βγάζει ερωτηματικά θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

κατεβάζετε από εδώ http://sourceforge.net/projects/tcpdf/   τα αρχεία του tcpdf και κυρίως τα fonts.

Ανεβάζετε τα fonts στο /libraries/tcpdf/fonts

πηγαίνετε στο libraries/joomla/document/pdf/pdf.php  και αντικαθιστάτε όπου βρείτε την λέξη helvetica με  dejavusans

Αυτό ήταν!