Αναβαθμίσεις

Τα vps μας είναι εύκολα αναβαθμίσιμα.

Συγκεκριμένα τα οικονομικά vps μπορούν να επεκταθούν έως και 2 core , έως και 8Gb memory kαι έως 120Gb δίσκο.

Στα Ελληνικά cloud vps  μπορούμε να αυξήσουμε όλους του πόρους χωρίς όριο .

Τα SSD Vps αναβαθμίζονται πηγαίνοντας στο επόμενο πακέτο που προσφέρουμε.